Bohoslužby

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE SVATÉHO JANA KŘTITELE V BOLERADICÍCH Úterý 17:00 (zimní období) 18:00 (letní období)   Neděle 8:00 Tento pravidelný pořad bohoslužeb může být dle aktuální situace v daném období (týdnu) změněn. Rozpis...

Kostel svatého Jana Křtitele

Nejstarší a největší památka obce. Jeden ze čtyř nejstarších kostelů na okrese Břeclav. Byl postaven na ostrožně nad návsí a jeho původní podoba měla pozdně románský půdorys. To dosvědčuje románské okno na jižní...

Kaple svatého Rocha

Kaple svatého Rocha je jednou z hezkých dominant obce a je v mnoha směrech památná. V lidovém podání někde pod ní si měl postavit nějakou chýši poustevník a v ní žít. Později na...

Sbírky na opravu střechy kostela

O velikonočních svátcích se uskutečnila první sbírka na opravu střechy kostela, která je v havarijním stavu. Při této první sbírce bylo darováno celkem 57 300,- Kč, za což všem dárcům mnohokrát děkujeme. Oprava střechy bude...