Bohoslužby

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE SVATÉHO JANA KŘTITELE V BOLERADICÍCH

Úterý

  • 17:00 (zimní období)
  • 18:00 (letní období)  

Neděle

  • 8:00

Tento pravidelný pořad bohoslužeb může být dle aktuální situace v daném období (týdnu) změněn. Rozpis bohoslužeb v jednotlivých týdnech včetně úmyslů naleznete v menu „Ohlášky“.