Sbírky na opravu střechy kostela

O velikonočních svátcích se uskutečnila první sbírka na opravu střechy kostela, která je v havarijním stavu. Při této první sbírce bylo darováno celkem 57 300,- Kč, za což všem dárcům mnohokrát děkujeme.

Oprava střechy bude finančně náročná, dosahující více než  3 miliony Kč a vzhledem k inflaci a růstu cen stavebního materiálu a prací to nebude asi částka konečná, pravděpodobně bude nutné opravu provést po etapách.

Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi dotaci od obce ve výši 200 tisíc Kč, kterou v letošním roce musíme proinvestovat, navrhla farní rada zakoupit za tuto dotaci střešní krytinu na celý kostel, která bude uskladněna do doby, než dojde k výměně.

Prosíme všechny farníky o štědrost při sbírkách, které budou přislavnostní bohoslužbě za rodáky v neděli 15.5.2022 a při bohoslužbě na Jánské hody v neděli 26.6.2022.

Je možno přispět též na účet farnosti.

O potvrzení o daru je možno požádat pana faráře.

Všem upřímně ze srdce děkujeme!

Chci přispět 100,- Kč
Chci přispět 500,- Kč
Chci přispět 1000,- Kč

You may also like...